Yozgat’la İlgili Yayınlar

        Bu sayfada Yozgat’la ilgili birtakım yayınlara yer verilmiştir. Amaç, Yozgat üzerine araştırma ve incelemeler yapanlara kaynak sunup yol göstermektir. Söz konusu yayınların bir bölümü e-kitap, bir bölümü çeşitli dergilerde yayımlanmış araştırma ve inceleme yazıları, bir bölümü de kitap biçimindedir. Burada ağırlıklı olarak Yozgat folkloru üzerine yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Yayınlar sıralanırken “Dergilerde Yayımlanan Araştırma ve İnceleme yazıları” ile “Kitaplar” bölümlerinde, aynı yazarla ilgili çalışmalar bir arada sunulmuştur.

        “E-Kitap ve Dergiler” başlığı altında verilen kaynaklardan bazıları (Millî Folklor dergileri gibi) basılı olarak da vardır. Bunlar, yinelemeye neden olmamak için “Dergilerde Yayımlanan Araştırma ve İnceleme Yazıları” bölümüne alınmamıştır.

        Araştırma ve incelemeler sonucu elde edilen bilgiler ışığında yeni eklemeler yapılacaktır.

        Söz konusu kaynaklarla ilgili bilgilerin araştırma ve inceleme yapanlar için yararlı olması umuduyla…

        1. E-KİTAP VE DERGİLER

        Aşağıda adları belirtilen e-kitap ve dergilerin bir bölümü yalnızca Yozgat’la ilgilidir, bir bölümünün içerisinde de Yozgat’la ilgili bilgiler yer almaktadır. İçerisinde Yozgat’la ilgili bilgi verilenlerde bu bilgilerin ne olduğu altlarında sayfaları belirtilerek gösterilmiştir. Söz konusu e-kitap ve dergileri tıklayıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

        Bulgaristan Türk Masallarıyla Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması

        Halk Hekimliği Kapsamında Yozgat Ocakları, Akın Uyar

        Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı: Abbas Sayar, Haz. Sevil Tomur

        Köy Seyirlik Oyunları, Nurhan Tekerek

        Yozgat Elekçioğlu Oyunu, s 12.

        Millî Folklor Dergisi, Sayı: 20

        Yozgat Gökçekışla Fıkraları, Yılmaz Göksoy,  s. 61.

        Yozgat Fakıbeyli Mânileri, Vasfi Adikti, s. 63.

        Millî Folklor Dergisi, Sayı: 22

        Anadolu’da  Atın Yeniden Keşfi veya Atlı Tarım Hakkında Yozgat’tan Bir Kesit, M. Öcal Oğuz, s.49.

        Yozgat’ta Manda Kültürü ve Gökçekışla Köyü’nden Bir Fıkra, Yılmaz Göksoy, s. 58.

       Manzum Şekillerine Göre Ömerli Köyü (Boğazlıyan-Yozgat) Bilmeceleri, Mustafa Uslu, s. 61.

        Millî Folklor Dergisi, Sayı: 23

        Yozgat Mânileri, Vasfi Adikti, s. 63.

        Millî Folklor Dergisi, Sayı: 24

        Yozgat Halayı ve Türküsü, Mustafa Uslu, s. 54.

        Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü, Zekeriya Karadavut, s. 61.

        Millî Folklor Dergisi, Sayı: 15

        Yozgat’lı Âşık Yükselî, İsmet Çetin, s. 63.

        Millî Folklor Dergisi, Sayı: 60

        Yozgat ve Yöresinde Bazı Şamanik ve Kozmogonik İnançlar, Hayrettin Rayman, s. 68.

        Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Yozgat

        Türk Halk Oyunları Yozgat Yöresi Modüler Program, Millî Eğitim Bakanlığı

        Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, Ayşe Duvarcı 

        Yozgat’ta Congolos, s. 126.

        Türk Ninnilerinin Dili, Prof. Dr. Necati Demir

        Bir Yozgat Ninnisi, Fadime Saylan, Yozgat Yenifakılı İlçesi, Çöplü Çiftliği, s. 2.

        Yozgat Yöresel Kelimeler Sözlüğü, Ömer Ünül, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yayınları, Ankara 2008.

        Yozgat Çamlığı Millî Parkı, Aslan Akarsu

        Yozgat Çamlığı Millî Parkı’ndan Zygoribatula Berlese, Abdulkadir Taşdemir, Elif Sarı, Nusret Ayyıldız

        Yozgat Çamlığı Millî Parkı’nın Oppioid Oribatid Akarları Üzerine Sistematik Çalışmalar, Ayşe Toluk, Nusret Ayyıldız

        Yozgat İli Maden ve Enerji Kaynakları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

        Yozgat İli Seracılığında Jeotermal Enerjinin Kullanım Olanakları

        Yozgat İli Tığ Oyalarından Örnekler, Tomris Yalçınkaya, Emel Erkaplan

        Yozgat’ın İklim Özellikleri, İdris Engin, Duran Aydınözü

        Yozgatlı Nâzî, M. Öcal Oğuz

        Yozgat’ta Ermeni Olayları (1893-1894), Haluk Selvi

        Yozgat Vilayeti

        Yöre Özellikleriyle Yozgat Kilimleri, Bekir Deniz

        Ziya’nın Ağıdı Üzerine

       

         2. DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI

        Âşık Niyazi (Ersoy) 1, Hasan Latif Sarıyüce, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Kasım 1959, Cilt 6, Sayı 124, s. 2030, 2031.

        Âşık Niyazi (Ersoy) 2, Hasan Latif Sarıyüce, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık 1959, Cilt 6, Sayı 125, s. 2049, 2050.

        Sorgun Köylerinde Bayraktar Salavatları 1, Hasan Latif Sarıyüce, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ocak 1978, Cilt 17, Sayı 342, s. 8200, 8201, 8202.

        Sorgun Köylerinde Bayraktar Salavatları 2, Hasan Latif Sarıyüce, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1978, Cilt 18, Sayı 343, s. 8242, 8243, 8244.

        Sorgun Köylerinde Bayraktar Salavatları 3, Hasan Latif Sarıyüce, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1978, Cilt 18, Sayı 344, s. 8263, 8264, 8265.

        Yozgat’ta Gelinkayalar Efsanesi, Ayhan Sızan, Aydın Oy, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1960, Cilt 6, Sayı 127, s. 2086.

        Yozgatlı Hüznî, M.Halit Bayrı, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Kasım 1960, Cilt 6, Sayı 136, s. 2269, 2270.

        Yozgat’ta Yufka, Bazlama , Düğün Yemeği, Hasan Özbaş, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1962, Cilt 7, Sayı 151, s.2650, 2651.

        Yozgat’ta Çiğdem Pilavı, Hasan Özbaş, Nisan 1962, Cilt 7, Sayı 153, s. 2704.

        Yozgat’ta İftarlık ve Ramazan, Hasan Özbaş, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1968, Cilt 11, Sayı 222, s. 4827, 4828, 4829.

        Yozgat’ta Günsalık (Başlık) Verme Âdeti, Hasan Özbaş, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Temmuz 1968, Cilt 11, Sayı 228, s. 4795.

        Yozgat’ta Eğrice (Hıdırellez) Hazırlığı, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1963, Cilt 8, Sayı 170, s. 3168, 3169.

        Yozgat’lı Hüznî, Nizami Nefesli, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Nisan 1964, Cilt 8, Sayı 177, s. 3370.

        Yozgat’lı Seyyahî, Nizami Nefesli, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Nisan 1965, Cilt 9, Sayı 189, s. 3721.

        Yozgat’lı Hizbî (Hüznî) 1, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mayıs 1964, Cilt 8, Sayı 178, s. 3401, 3402, 3403.

        Yozgat’lı Hizbî (Hüznî) 2, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mayıs 1964, Cilt 8, Sayı 179, s. 3435, 3436, 3437.

        Yozgat’lı Seyrî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1964, Cilt 9, Sayı 182, s. 3516, 3517.

        Yozgat’lı Zeminî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1965, Cilt 9, Sayı 188, s. 3682, 3683.

        Yozgat’lı Âşık İfşaî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ocak 1966, Cilt 9, Sayı 198, s. 3967, 3968.

        Sır Kâtibi Âşık Necip, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Haziran 1968, Cilt 11, Sayı 227, s. 4774, 4775 4776.

       Âşık Zarî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1968, Cilt 11, Sayı 230, s. 5066-5067.

        Âşık Nazî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1969, Cilt 12, Sayı 242, s. 5401, 5402, 5403.

        Yozgat’lı Himmet’î, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1971, Cilt 13, Sayı 259, s. 5889, 5890.

        Yozgatlı Âşık Gamlî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1969, Kasım 1975, Cilt 16, Sayı 316, s. 7486, 7487.

        Âşık Gülşanî, Mahmut Işıtman, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1977, Cilt 17, Sayı 332, s. 7929, 7930.

        Akdağmadeni Örenkale Köyü’nden Gelin ve Oğlan Deyişlemesi, Mustafa Özer, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1964, Cilt 8, Sayı 182, s. 3527, 3528.

         Akdağmadenin’de Tekerlemeler 1, Avni Yüksel, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Haziran 1965, Cilt 9, Sayı 191, s. 3770.

        Akdağmadenin’de Tekerlemeler 2, Avni Yüksel, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ekim 1965, Cilt 9, Sayı 195, s. 3873, 3874.

        Çekirge ve Cenderme Oyunları, Avni Yüksel, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık 1965, Cilt 9, Sayı 197, s. 3930, 393.1

        Bay Beyrek’in Yozgat Rivayeti, Şükrü Elçin, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Haziran 1965, Cilt 9, Sayı 191, s. 3777, 3778, 3779, 3780, 3781.

        Boğazlıyan’da Çiğdem Pilavı, Fikret Türkmen, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1969, Cilt 12, Sayı 242, s.5389, 5390.

        Dört Kekeme Kız, Emil Sevinç, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık 1970, Cilt 13, Sayı 257, s. 5834.

        Yozgat Köylerinde Nişan ve Düğün 1, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1971, Cilt 13, Sayı 259, s.5879, 5880, 5881,

5882, 5583.

        Yozgat Köylerinde Nişan ve Düğün 2, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1971, Cilt 13, Sayı 260, s. 5911, 5912, 5913,

5914, 5915.

        Yozgat Mânilerinde Yergi, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Temmuz 1972, Cilt 14, Sayı 276, s. 6372, 6373, 6374.

        Yozgat Manilerinden Bir Demet, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1973, Cilt 15, Sayı 290, s. 6743, 6744, 6745.

        Bir Yozgat Masalı: Dört Öğüt, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Eylül 1975, Cilt 16, Sayı 314, s. 7437, 7438.

        Bireysel ve Toplumsal Açıdan Yozgat Manilerinde Konular, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ocak 1977, Cilt 17, Sayı 330, s. 7864,

7865, 7866, 7867 , 7868, 7869.

        Yozgat Mânileri 1, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Kasım 1977, Cilt 17, Sayı 340, s. 8164, 8165, 8166.

        Yozgat Mânileri 2, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık 1977, Cilt 17, Sayı 341, s. 8187, 8188, 8189.

        Yozgat Mânileri 3, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ocak 1978, Cilt 17, Sayı 342, s. 8215, 8216.

        Yozgat Mânileri 4, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Şubat 1978, Cilt 18, Sayı 343, s. 8247, 8248, 8249.

        Yozgat Mânileri 5, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1978, Cilt 18, Sayı 344 s. 8276, 8277, 8249.

        Yozgat Mânileri 6, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Nisan 1978, Cilt 18, Sayı 345, s. 8303, 8304, 8305, 8306.

        Yozgat Mânileri 7, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mayıs 1978, Cilt 18, Sayı 346, s. 8330.

        Yozgat Bilmeceleri 1, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık 1978, Cilt 18, Sayı 353, s.8513, 8514, 8515, 8516.

        Yozgat Bilmeceleri 2, Muhsin Köktürk, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ocak 1979, Cilt 18, Sayı 354, s. 8550, 9551, 8552, 8553.

        Yozgat Mâni ve Türküleri, İsa Kayacan, Türk Folklor Araştırmaları  Dergisi, Ağustos 1979, Cilt 19, Sayı 361.

        Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Erkekler Arası Düğün Oyunları, Emil Sevinç, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ocak 1973, Cilt 14, Sayı 282, s. 6530.

        Birkaç Anadolu Yemeği ve Bulgur Çekme Âdeti, Nevzat Gözaydın, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1973, Cilt 15, sayı 289, s. 6725.

        Yozgat Düğünlerinden Gelenekler, İsa Kayacan, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1978, Cilt 18, Sayı 344, s. 8258.

     

        3. KİTAPLAR

        18 ve 19. Yüzyıllarda Çapanoğulları, Özcan Mert,   Kültür Bakanlığı, Ankara, 1980.

        1994 Yozgat Kültür Takvimi ,Ertuğrul Kapusuzoğlu, 1995.

        1995 Yozgat Kültür Takvimi , Ertuğrul Kapusuzoğlu, 1995.

        1996 Yozgat Kültür Takvimi 1996, Ertuğrul Kapusuzoğlu, 1996.

        Âşık İbrahim, Arif Baş, Şark Matbaası, Ankara, 1973.

        Bizim Yerköy, Erhan Palabıyık, Color Ofset, İskenderun, 2012.

        Her Yönüyle Bahadın, Arif Baş, Grafika Reklamcılık Sanayi ve Ticaret, ve Ticaret, Ankara, 2002.

        Boğazlıyan, Yozgat Her Yönüyle Tarihi, Komisyon.

        Bozok Sancağı’nda (Yozgat İli) Türk Mimarisi, Hakkı Acun, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.

        Bütün Yönleriyle Yozgat, A. Fevzi Koç, Kardeş Matbaası, Ankara, 1963.

        Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Durali Doğan, Sılam Yayınevi, Yozgat, 2005.

        Büyük Kışla Diye Bir Köy, Fehmi Halıcı.

        Çamlığın Başında Tüten Tütün (Türkülerimizle Gelenler), İhsan Kurt, Alperen Yayıncılık, Yozgat, 1997.

        Çapanoğlu Hadisesi ve Abdülkadir Bey’in Hatıraları, Yozgat Üniversitesi Vakfı, Ankara, 2008.

        Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresi Oğuz Boyları, Bilge Oğuz Yayınları.

      Delisinden Velisine Yozgat, Yusuf Karakaya, Burak Ofset, Yozgat, 2007.

      Dünden Bugüne Yozgat, Temel Sönmez, Vizyon Matbaacılık, Yozgat.

        Geçmişteki Yozgat 1955-1997, Temel Sönmez, İleri Gazetecilik Matbaacılık, Yozgat, 1997.

        Ermeni Sorununun Gelişim Sürecinde Yozgat’ta Türk-Ermeni İlişkileri, Taha Niyazi Karaca, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

           Geçmişten Günümüze Akdağmadeni, Hakkı Yurtlu, Anıl Matbaa ve Ciltevi, Ankara, 2001.     

        Kuruluşundan Bugüne Doğankent, Hakkı Yurtlu, Doğankent Belediye Başkanlığı, 2003.

        Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi (1932-1951), İbrahim Erdal, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2013.

        Hayat Türkiye Ansiklopedisi Yozgat Fasikülü.

      İlimiz Yozgat, Kâzım Altınok, Ankara, 1987.

        Makalelerle Yozgat, Hasan Aslan Nurdoğdu.

        Millî Mücadele Döneminde Yozgat, Necati Fahri Taş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.

        Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, M. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Nehir Yayınları, Ankara, 2000.

        Yozgat Meşhurları, M. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Feridun Hakan Özkan, Kariyer Matbaacılık, Ankara, 1994.

        Sorgunlu Sıtkı Baba Divanı, Bayram Durbilmez, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, 2003.

        Sürmelim (Türküler ve Notaları), Süleyman Sökmen, YOBİAD Yayınları.

        Tarih, Kültür, Folklor, Merkez ve İlçeleriyle Yozgat, Ertuğrul Kapusuzoğlu, Yozgat Valiliği, Ankara, 1997.

        Tarihten Günümüze Bozok Sancağı ve Yozgat, Orhan Sakin, İstanbul, 2012.

        Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat İlleri Gölet Havzaları, İrfan Oğuz, Tarım, Orman ve Köy İşleri  Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tokat Araştırma

Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Tokat, 1991.

        Vatan Yozgat İlavesi, Yozgat, Akdağmadeni, Yerköy, Vatan Gazetesi, İstanbul, 1952.

        Yozgat 1968 İl Yıllığı, Yozgat Valiliği, Yozgat, 1998.

        Yozgat 1973 İl Yıllığı, Yozgat Valiliği, Ayyıldız Matbaası, Ankara; 1973.

        Yozgat 1991 İl Yıllığı, Yozgat Valiliği, Yozgat, 1991.

        Yozgat 1998 İl Yıllığı, Yozgat Valiliği, Yozgat, 1998.

        Yozgat City Guide (İngilizce), 2012.

        Yozgatça, Bahri Koçoğlu, Ankara Ofset, Ankara, 2001.

        Yozgat Ermeni Tehciri Davası, Necdet Bilgi, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2006.

      Yozgat Güler Yüzlü Şehir, Mustafa Uslu, Türk Eğitim-Sen Yayınları, Yozgat, 1997.

        Yozgat’ın Sosyoekonomik ve Kültürel Durumu, Erdem Koç, Yozgat, 2001.

        Yozgat İlinin Ekonomik Gelişimi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Yozgat, 2000.

        Yozgat İsyanı’nın Romanı Usat, Siyami Yozgat, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000.

        Yozgat Kent Tarihi, Fuat Dursun, Şahin Doğan, Bozok Ofset, Yozgat, 2008.

        Bozok Yazıları, M. Oğuz Öcal, 2014.

        Yozgatlı Hüznî-Hizbî Baba-Hayatı, Anlatıları, Şiirleri-, Hayrettin İvgin, Ömer Ünal, Fahrettin Öncül, BRC Basım, Ankara, 2009.

        Yozgatlı Hüznî Divanı’ndan Seçmeler, M. Oğuz Öcal, Feryal Matbaacılık, Ankara, 1990.

        Yozgatlı Hüznî, Hayatı ve Eserleri, M. Oğuz Öcal, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1988.

        Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü, M. Oğuz Öcal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

       Yozgat Sevdası, Ahmet Sargın, Yozgat Şairler ve Yazarlar Birliği, Öztepe Matbaacılık, Yozgat, 2011.

        Yozgatlı Şairlerin İki Yüz Yıl Önceki Şiirleri, Bahri Koçoğlu, Yimpaş, Yozgat, 2000.

      Yozgat Medreseleri, Tekke ve Zaviyeleri, S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Ankara, 1999.

        Yozgat Tarih, Kültür ve Tabiat Zenginliği, S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Ankara, 2008.

        Yozgat Sürmeli Festivali 2000, Yozgat Valiliği, Ankara, 2000.

        Yozgat 5. Sürmeli Festivali 2004 Yozgat Valiliği, Ankara, 2004.

        Yozgat Şiirleri Antolojisi, Ertuğrul Kapusuzoğlu, Mavi Kuş Yayınları, Ankara, 2007.

           Yozgat Tarihi ve Çapanoğulları, Süleyman Duygu, Sayar Matbaası, İstanbul, 1953.

        Yozgat Temettüat Defterleri 1, 2, 3, Ahmet Akgündüz, Sait Öztürk, Yimpaş, İstanbul, 2000.

        Yozgat Vakıflarının Kaynakları, Hamza Keleş, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999.

        Yozgat Var, Yozgatlı Yok, Abbas Sayar, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2007.

        YOZGATLA İLGİLİ KİTAPLARIN BULUNAN GÖRSELLERİ