Yozgat Mânilerinde Yergi

Yayımlandığı kaynak: Türk Folklor Araştırmaları dergisi, Temmuz 1972, cilt: 14, sayı: 276, sayfa: 6372-6374.

        Not: Bu çalışma,  “Yozgat Manileri Üzerine Bir Araştırma-İnceleme” adlı yazının alt başlıklar biçiminde birtakım düzenlemeler yapılarak yayımlanmış biçimidir.

        Yazıda zaman zaman birtakım yazım yanlışları görülmektedir. Bu baskıdaki kontrol yetersizliğinden kaynaklanmıştır. Örneğin Büyük İncilli, Küçük İncilli yanlış yazılmıştır. Doğrusu; Büyük İncirli, Küçük İncirli biçiminde olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir