Geçim Kaynakları

        Yozgat’ın geçim kaynakları başlıca üç ana başlık altında toplanabilir: tarım, hayvancılık, sanayi (ticaret). Bunun dışında ormancılık, madencilik, ulaşım da sayılabilir.

 

        TARIM    

Tarım

        Yozgat ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Etkin nüfusun % 80’i tarım sektöründe çalışır.

        Yozgat ilinde en fazla tahıl ekimi yapılır. Buğday, arpa ve çavdar en çok yetişen ürünlerdir. Yozgat, Türkiye’nin beş tahıl ambarından biridir. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şeker pancarı, patates, soğan ve ayçiçeğidir. Sebze ve meyve üretimi il gereksinimini karşılar. Elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali en çok yetişen meyvelerdir.

 

        HAYVANCILIK

Hayvancılık

        Yozgat ilinde geniş meralar bulunur. İlde besi hayvancılığı yapılmaz, mera hayvancılığı yaygındır. En çok koyun, sığır, kıl keçisi ve tiftik keçisi beslenir. Tavukçuluk ve arıcılık gelişmiştir. Hindileri ünlüdür.

 

         SANAYİ

Yibitaş

        Yozgat ilinde sanayi 1970’ten sonra gelişmeye başlamıştır. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sanayi iş yeri 40, 10 kişiden az işçi çalıştıran sanayi iş yeri sayısı 600 dolayındadır. Başlıca fabrika ve sanayi kuruluşları: Çimento Fabrikası, Orta Anadolu Köyişbir Deri Sanayii A.Ş., yem fabrikaları, un fabrikaları, Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayça Yağ Fabrikası, Topel Ticaret ve Sanayi A.Ş., Gentaş Tuğla Fabrikası, Tuğsan Tuğla Fabrikası, prefabrike konut imal eden Teknik İnşaat ve Ticaret A.Ş., Akdağ İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. başlıcalarıdır (1994).

 

        ORMANCILIK

Ormancılık

        Yozgat ili, İç Anadolu bölgesinde orman varlığı zengin sayılabilecek bir ildir. Yaklaşık 240.000 hektar ormanA ve 160.000 hektar fundalığa sAhiptir. Orman içinde 86 ve orman kenarında 73 köy vardır. Yüksek yerlerde iğne yapraklı, daha az yükseklerde meşe ağaçları çoğunluktadır. Bu ormanlardan bol miktarda sanayi odunu ile yakacak odun elde edilir.

 

        MADENCİLİK

Madencilik 2

        Yozgat ili madenler bakımından zengin sayılmaz. AkdağmAdeni ilçesinde kurşun ve çinko, Sorgun ilçesinde kömür yatakları işletilmektedir.

        

ULAŞIM

Terminal

        Yozgat, İzmir-Afyon-Ankara-Yozgat-Erzurum-İran’a uzanan E-23 karayolu ile bütün bölgelere ulaşır. İl sınırları içinde devlet yolları 444 km, il yolları 510 kilometredir. Köylerinin % 85’inin yolları vardır. Ankara’dan Doğu Anadolu’ya uzanan demiryolu Yozgat ilinin güney batısından geçer. Yozgat merkez ilçe, demiryolu hattı üzerinde değildir. İlin Yerköy, Şefaatli ve Boğazlıyan ilçeleri demiryolu hattı üzerindedir.

Alıntı: cografya.gen.tr